c S
Sodni svet: neustrezno je, da DZ voli vrhovne sodnike 19.10.2021 13:00 Sodni svet v poročilu o delu za lani znova opozarja, da ureditev, po kateri vrhovne sodnike voli DZ, ni ustrezna. Prav tako nasprotuje politizaciji odločanja v postopkih izvolitev in imenovanj sodnikov. Opozarja tudi na neustrezen plačni položaj sodnikov ter neprimerno komunikacijo predstavnikov drugih vej oblasti oziroma rušenje ugleda sodstva.

V poročilu je sodni svet opozoril na potrebo po finančni, kadrovski in prostorski okrepitvi sodišč. Opozarjajo, da se postopno zniževanje števila sodnikov ne bo več moglo nadaljevati, dokler ne bodo izvedli reforme mreže sodišč z uvedbo enovitega sodnika in če sodiščem hkrati ne bodo zagotovili ustrezno usposobljene in številčno okrepljene podpore sodnega osebja.

Povezava do novice: Sodni svet: neustrezno je, da DZ voli vrhovne sodnike